สถิติ 7 วันอันตราย ปีใหม่ 2561 เขตสุขภาพที่ 5

GIS 7 วันอันตรายปีใหม่ 2561

สรุปสถานการณ์ (รายวัน)

วันที่ 28 ธ.ค.2560 เอกสาร
วันที่ 29 ธ.ค.2560 เอกสาร
วันที่ 30 ธ.ค.2560 เอกสาร
วันที่ 31 ธ.ค.2560 เอกสาร
วันที่ 1 ม.ค.2561 เอกสาร
วันที่ 2 ม.ค.2561 เอกสาร
วันที่ 3 ม.ค.2561 เอกสาร