สถิติ 7 วันอันตราย สงกรานต์ 2561 จังหวัดสมุทรสงคราม

GIS 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2561

สรุปสถานการณ์ (รายวัน)

วันที่ 11 ม.ย.2561 สรุปการประชุม
วันที่ 12 ม.ย.2561 สรุปการประชุม
วันที่ 13 ม.ย.2561 สรุปการประชุม
วันที่ 14 ม.ย.2561 สรุปการประชุม
วันที่ 15 ม.ย.2561 สรุปการประชุม
วันที่ 16 ม.ย.2561 สรุปการประชุม
วันที่ 17 ม.ย.2561 สรุปการประชุม
วันที่ 18 ม.ย.2561 สรุปการประชุม
ภาพรวมอุบัติเหตุทั้งประเทศ เอกสาร
 
ข้อมูลรถฉุกเฉิน ข้อมูลทีมเจ้าหน้าที่ การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข